MELSOM MØLLE

Velkommen til Melsom Mølle

Velkommen til trivelige lokaler

Kontakttelefon Mølla: 915 83 614 eller 938 91 006
E-post:
aostli@online.no

Mølleanlegget omfatter den nyoppbygde Mølla, Møllerstua, et kvernhus og et stort uteområde. Ansvaret for anlegget er tillagt en egen stiftelse som har som formål å bidra til at hele mølleområdet kan bli et verdig minnesmerke over en tusen år gammel mølletradisjon. Vi ønsker også at så mange som mulig skal ha glede av stedet og to lokaler kan leies til ulike arrangementer: Møllerstua som kan ta opp til 30 personer og Mølla som har plass til opp mot 60. Melsom Mølle er etter kommunesammenslåingen en del av "Det historiske Sandefjord". Se egen brosjyre på denne adressen: Historiske Sandefjord 2019-04-04 PRESENTASJON 2.pdf

Vi trenger "Møllevenner". Se hvordan du kan bli det under fanen: støtt mølla

Sjekk nyheter!

Servering på sammenkomsten? Se hva Kilen Catering  kan tilby. Les mer under fanen "Støttespillere" eller klikk her:   http://www.kilendelikatesse.no